Geestelijke verzorging op maat

Begeleiden en het verlenen van hulp aan mensen die tijdelijk in een zorginstelling zijn opgenomen of aan mensen die er wonen. De hulp en begeleiding, is gebaseerd op een geloofs- of levensovertuiging. Samen met de patiënt, cliënt of bewoner (of diens familie en vrienden) richt je je op fundamentele vragen over ziekte en gezondheid, dood en leven, en op de verwerking van de situatie waarin zieken en mensen met beperkingen verkeren.

Leven in het wereldse leven is een voorbereiding voor het leven in het hiernamaals.

Geestelijke verzorging

Hier in het kort informatie over dit onderwerp/dienstverlening en met de knop "Meer informatie" naar de pagina over dit onderwerp.

Psychologie

Hier in het kort informatie over dit onderwerp/dienstverlening en met de knop "Meer informatie" naar de pagina over dit onderwerp.

Bemiddeling

Hier in het kort informatie over dit onderwerp/dienstverlening en met de knop "Meer informatie" naar de pagina over dit onderwerp.

Coaching en training

Hier in het kort informatie over dit onderwerp/dienstverlening en met de knop "Meer informatie" naar de pagina over dit onderwerp.

Welkom bij de praktijk voor Geestelijke zorg in regio Zuid-Holland

Moderne praktijk van gespecialiseerd team met veel persoonlijke aandacht aan cliënten.

Deze website is nog in ontwikkeling

Hier kan ook andere boodschap in staan

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin

Onze partners: